15Lis ’23

Přípravné přednášky na gymnáziu Botičská

Milí postupující do krajského kola Chemické olympiády kategorie A,
přijměte pozvání na přednáškové odpoledne na Gymnáziu Botičská na Praze 2. Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) zde pořádá přípravný seminář před krajským kolem k některým letošním tématům.

středa 29. 11. (16.00-19.00) přednášky pro ChO A
16.00 Ing. Tatiana Nemirovich (ÚOCHB) – Spektroskopie
17.00 Ing. Ondřej Šimůnek, Ph.D. (GyBot, VŠCHT) – Organická chemie skrytá v organické technologii
18.00 Ing. Jan Hrubeš (PřF UK, Gymnázium Na Zatlance, Nový PORG) – Metody úpravy vzorku a zpracování dat

Na seminář není nutné se přihlašovat, prostě přijďte.
Další akce ICPS najdete na webu: https://www.gybot.cz/aktualita/prednasky-pro-olympiady/

Na viděnou se těší lektoři a Petr Šíma za organizátory.


..

Právě běží:

Co nás čeká