Školní rok 2020/2021

57 ChO A Školní kolo Teorie Zadání

Doporučená literatura

Kapitola z chemicko-inženýrských skript

Školní rok 2019/2020

56 ChO A Školní kolo Teorie Zadání

56 ChO A Školní kolo Praxe Zadání

Studijní materiál - Titrační stanovení kyslíkatých skupin na povrchu uhlíkatých látek podle Boehma

56 ChO A Krajské kolo Teorie Zadání

56 ChO A Krajské kolo Praxe Zadání

56 ChO A Krajské kolo Teorie Řešení

56 ChO A Krajské kolo Praxe Řešení

56 ChO A Krajské kolo Praxe Pokyny

56 ChO A Národní kolo Teorie Zadání

56 ChO A Národní kolo Praxe Zadání

56 ChO A Národní kolo Teorie Řešení

56 ChO A Národní kolo Praxe Řešení

Školní rok 2018/2019

55 ChO A Školní kolo Zadání teoretické části

55 ChO A Školní kolo Zadání praktické části

55 ChO A Školní kolo Řešení

55 ChO A Test školního kola Zadání

55 ChO A Test školního kola Řešení

55 ChO A Krajské kolo Zadání teoretické části

55 ChO A Krajské kolo Zadání praktické části

55 ChO A Krajské kolo Řešení teoretické části

55 ChO A Krajské kolo Řešení praktické části

55 ChO A Krajské kolo Pokyny k praktické části

55 ChO A Národní kolo Teorie Zadání

55 ChO A Národní kolo Praxe Zadání

55 ChO A Národní kolo Teorie Řešení

55 ChO A Národní kolo Praxe Řešení

Doporučená literatura 2018/2019

55 ChO A Studijní materiál Organická chemie

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou (KSICHT)

Letáček pro 17. ročník (2018/2019)

 

Školní rok 2017/2018

54 ChO A Školní kolo Zadání teoretické části

54 ChO A Školní kolo Zadání praktické části

54 ChO A Test školního kola Zadání + Řešení

54 ChO A Krajské kolo Zadání + Řešení

54 ChO A Národní kolo Zadání + Řešení

Doporučená literatura 2017/2018

54 ChO A Skripta Chemicke inzenyrstvi I 2007

 

Školní rok 2016/2017

53 ChO A Školní kolo Zadání + Řešení

53 ChO A Test školního kola Zadání + Řešení

53 ChO A Krajské kolo Zadání + Řešení

53 ChO A Národní kolo Zadání + Řešení

Doporučená literatura 2016/2017

53 ChO A ACH Jolly článek

53 ChO A EX JChE článek

53 ChO A FCh Nebojte se složitých rovnic

53 ChO A FCh seznam příkladů

 

Školní rok 2014/2015

51 ChO A Školní kolo Zadání

51 ChO A Školní kolo Řešení

51 ChO A Test školního kola Zadání

51 ChO A Test školního kola Řešení

51 ChO A Krajské kolo Zadání

51 ChO A Krajské kolo Řešení

 

Školní rok 2013/2014

50 ChO A Školní kolo Zadání

50 ChO A Školní kolo Řešení

50 ChO A Test školního kola Zadání

50 ChO A Test školního kola Řešení

50 ChO A Krajské kolo Zadání

50 ChO A Krajské kolo Řešení

 

Školní rok 2012/2013

49 ChO A Školní kolo Zadání

49 ChO A Školní kolo Řešení

49 ChO A Test školního kola Zadání

49 ChO A Test školního kola Řešení

49 ChO A Krajské kolo Zadání

49 ChO A Krajské kolo Řešení

 

Školní rok 2011/2012

48 ChO A Školní kolo Zadání

48 ChO A Školní kolo Řešení

48 ChO A Test školního kola Zadání

48 ChO A Test školního kola Řešení

48 ChO A Krajské kolo Zadání

48 ChO A Krajské kolo Řešení

 

Školní rok 2010/2011

47 ChO A Školní kolo Zadání

47 ChO A Školní kolo Řešení

47 ChO A Krajské kolo Zadání

47 ChO A Krajské kolo Řešení