Pokyny pro zpracování soutěžních úloh

 

V zájmu usnadnění práce recenzentů a editorů a zjednodušení práce s rukopisy žádáme autory úloh ChO o dodržování následujících pokynů:

 1. Čas na vypracování je u každého kola pevně stanovený (viz. Pokyny pro autory v5.0 výše nebo šablony níže).
 2. Studenti smějí používat pouze kalkulačku, žádné další pomůcky nejsou povoleny. Jednotná periodická tabulka  je součástí zadání každého kola. Veškeré ostatní údaje je potřeba uvést do textu úloh.
 3. Z důvodu školních osnov doporučujeme, aby byla kategorie C zaměřena na prvky hlavních skupin, zejména nekovy. Kategorii B by pak měla být zaměřena nejlépe na kovy (včetně kovů přechodných).
 4. Pro každou praktickou úlohu je třeba vytvořit Pracovní list (viz. šablony), který soutěžící dostanou předtištěný (je součástí zadání) a do kterého budou zapisovat výsledky, výpočty i odpovědi na kontrolní otázky. U každé praktické úlohy je třeba uvést Pokyny pro přípravu praktické části (viz. šablony).
 5. Hodnocení titračních stanovení - na základě rozhodnutí Ústřední komise ChO je třeba dodržovat jednotný  způsob hodnocení a bodování titračních stanovení .
 6. Bodové ohodnocení, počet úloh, šablony: S ohledem na sjednocení formy a zpracování výsledků Ústřední komise doporučuje pro každou kategorii a obor určitý počet úloh. Následující tabulka obsahuje tyto počty a také celkový počet bodů, který těmto úlohám přísluší (rozdělení bodů mezi jednotlivé úlohy je na autorovi, tj. 6 úloh, 60 b. znamená 6 úloh za celkem 60 bodů, ale nutně to neznamená, že každá úloha je za 10 bodů). Uvedené počty bodů jsou platné pro všechna kola, včetně testu školního kola. V závorce je pak uvedeno bodové ohodnocení domácí části školního kola. Pro snadné sčítání bodů doporučujeme bodovat s krokem minimálně 0,25 bodu. U domácí části školního kola lze vzhledem k nižšímu celkovému bodovému zisku bodovat i s krokem 0,10 bodu). U každého oboru je přiložena i šablona pro psaní úloh.

   

  Anorganika

  Organika

  Fyzikála

  Biochemie

  Praxe

  A

  16 b. (5 b)
  3 úlohy
  A sablona anorganika

  16 b. (5 b)
  3 úlohy
  A organika sablona

  16 b. (5 b)
  3 úlohy
  A fyzikala sablona

  12 b. (5 b.)
  2 úlohy
  A biochemie sablona

  40 b. (20 b.)
  1 úloha
  A praxe sablona

  B

  30 b. (10 b.)
  3 úlohy
  B anorganika sablona

  30 b. (10 b.)
  3 úlohy
  B organika sablona

  40 b. (20 b.)
  1 úloha
  B praxe sablona

  C

  60 b. (20 b.)
  6 úloh
  C teorie sablona

  40 b. (20 b.)
  1 úloha
  C praxe sablona

  D

  60 b. (20 b.)
  ​6 úloh
  D teorie sablona

  40 b. (20 b.)
  1 úloha
  D praxe sablona

  E  12 b. (6 b.)
  E anorganika sablona
   12 b. (6 b.)
  E organika sablona
   16 b. (8 b.)
  E fyzikala sablona
   60 b. (40 b.)
  E praxe sablona

Právě běží:

Co nás čeká