Pokyny pro zpracování soutěžních úloh

 

V zájmu usnadnění práce recenzentů a editorů a zjednodušení práce s rukopisy žádáme autory úloh ChO o dodržování následujících pokynů:

 1. U každého soutěžního kola uveďte čas na vypracování
 2. Studenti smějí používat pouze kalkulačku, žádné další pomůcky nejsou povoleny.  Jednotná periodická tabulka  je součástí zadání každého kola. Veškeré ostatní údaje je potřeba uvést do textu úloh.
 3. Z důvodu školních osnov doporučujeme, aby byla kategorie C zaměřena na prvky hlavních skupin, zejména nekovy. Kategorii B by pak měla být zaměřena nejlépe na kovy (včetně kovů přechodných).
 4. Pro každou praktickou úlohu je třeba vytvořit Pracovní list , který soutěžící dostanou předtištěný (je součástí zadání) a do kterého budou zapisovat výsledky, výpočty i odpovědi na kontrolní otázky. U každé pratické úlohy je třeba uvést Pokyny pro přípravu praktické části.
 5. Hodnocení titračních stanovení - na základě rozhodnutí Ústřední komise ChO je třeba dodržovat jednotný  způsob hodnocení a bodování titračních stanovení .
 6. S ohledem na sjednocení formy a zpracování výsledků Ústřední komise doporučuje pro každou kategorii a obor určitý počet úloh. Následující tabulka obsahuje tyto počty a také celkový počet bodů, který těmto úlohám přísluší (rozdělení bodů mezi jednotlivé úlohy je na autorovi, tj. 6 úloh, 60 b. znamená 6 úloh za celkem 60 bodů, ale nutně to neznamená, že každá úloha je za 10 bodů):
   
   

  Anorganika

  Organika

  Fyzikála

  Biochemie

  Praxe

  A

  3 úlohy, 16 b.

  3 úlohy, 16 b.

  3 úlohy, 16 b.

  2 úlohy, 12 b.

  1 úloha, 40 b.

  B

  3 úlohy, 30 b.

  3 úlohy, 30 b.

  1 úloha, 40 b.

  C

  6 úloh, 60 b.

  1 úloha, 40 b.

  D

  6 úloh, 70 b.

  1 úloha, 30 b.

   
 7. Šablony pro autory:

   
  kategorie A, E kategorie B kategorie C kategorie D

  anorganika

  organika

  fyzikála

  biochemie

  A Praxe

  E praxe

  anorganika

  organika

  praxe

  teorie

  praxe

  teorie

  praxe

   


   
 

Právě běží:

Co nás čeká