03Lis

Přípravné semináře před KK kat. A - REGISTRACE

Milí řešitelé úloh ChO kat. A,

na níže uvedených odkazech se můžete přihlašovat na přípravné semináře před krajskými koly, které se budou konat dne 18. 11. na Fakultě chemické VUT v Brně a dne 19. 11. na VŠCHT v Praze, vždy od 10 do 17 hodin.

Přihlašujte se prosím nejpozději do 16. 11. do 12 hodin.

Brno - FCh VUT, 18. 11.:

https://forms.gle/eErzuHRpf5brTG5u7

Praha - VŠCHT, 19. 11.:

https://forms.gle/SDBupW8tRyZMkUPG9

Seminář bude obsahovat přednášku z anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie a biochemie.
Obsah obou seminářů bude shodný, přihlašujte se prosím pouze na jeden dle preference místa nebo termínu.
Zajištěno bude i občerstvení.
Podrobné informace budou zveřejněny začátkem příštího týdne. Čekáme na upřesnění případných protiepidemických opatření. Každopádně však bude nutné mít platné očkování, test či potvrzení o prodělané nemoci.

čtěte více

03Lis

Úlohy ŠK 58. ročníku ChO kat. B brzy - nyní téma

Úlohy školního kola ChO kat. B budou na stránkách ChO zveřejněny v průběhu listopadu. Zatím zveřejňujeme alespoň téma školního kola, aby se případní zájemci o ChO mohli v rámci kroužků na úlohy připravovat.

Anorganická chemie - Kovy
Organická chemie - Aromatika + Hammetovy funkce
Praktická část - Kovy - analytika
 

čtěte více

Právě běží:

Co nás čeká