09Lis

Doporučená literatura k úlohám kategorie D

K přípravě na letošní úlohy v kategorii D postačí odpovídající kapitoly v běžných učebnicích zaměřené na plyny, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy a reakce. (viz dále)


K přípravě na letošní úlohy v kategorii D postačí odpovídající kapitoly v běžných učebnicích zaměřené na plyny, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy a reakce.

Lze doporučit:

  • 1. a 2. díl běžné učebnice Mareček, A., Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc, 2013
  • Beneš P. Základy chemie (1. díl). Fortuna, 2010
  • Učebnice pro 8. a 9. třídu základní školy z nakladatelství Fraus, doporučujeme v novém vydání (starší je z roku 2006).
    Škoda J., Doulík P., Šmídl M., Pelikánová I. Chemie 8 – nová generace. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus, 2018

Jako doplňek pro seznámení se složením plynných planet ve Sluneční soustavě mohou posloužit důvěryhodné internetové zdroje.

Zájemcům o širší souvislosti nad rámec znalostí požadovaných v kategorii D můžeme doporučit Přehled středoškolské chemie (Vacík, J. SPN, 1990).

Právě běží:

Co nás čeká