16Lis

Připojení k online semináři

Online přípravný seminář pro řešitele krajských kol ChO kat. A bude probíhat dne 18. 11. 2021 od 10 do 17 hodin v MS Teams.

Pro připojení k semináři klikněte zde.

Seminář bude i nahráván. Nahrávka bude k dispozici. Připojením k semináři účastník souhlasí s nahráváním celého semináře, včetně diskuse.


.