03Dub

Přípravné semináře pro účastníky KK kat. B, C a D

Pro soutěžící v krajských kolech Chemické olympiády kategorie B, C a D se uskuteční tradiční přípravné semináře.

Informační středisko přírodovědných soutěží (ICPS) při Gymnáziu Botičská organizuje vždy trojici on-line přednášek v prostředí Teams, pro kategorii C ve středu 14. 4., pro kategorii D ve čtvrtek 15. 4. a pro kategorii B v pondělí 19. 4.

V odkazu http://www.gybot.cz/rubrika/384-Granty-a-souteze-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm najdete kromě konkrétních přednášejících a náplně přednášek i přístup, který bude aktivní v den konání přednášky od 15.45. Program bude průběžně aktualizován. Všichni zájemci o chemii jsou srdečně zváni.


.